Alles is energie

Alles op deze aarde bestaat uit energie en staat in verbinding met de magnetische elementen van de noord- en zuidpool en de invloed van ons zonnestelsel.
Elke vorm van energie heeft een bepaalde frequentie. Net als dat elk radiostation een eigen frequentie heeft, hebben ook elk orgaan en elke ziekte zijn eigen frequentie. Iedereen weet wel dat als de radio niet helemaal goed afgesteld staat je een verstoring in het geluid zal waarnemen. Dit kan bij het lichaam net zo zijn. Als een orgaan niet 100% functioneert of ziek is raakt de frequentie verstoord en ontstaat er een stoorzender in het lichaam.

ALLES IS ENERGIE – Albert Einstein

Met de Connectie-sensor ben ik in staat deze verstoorde frequenties en eventuele blokkades op de sporen en te behandelen. Naar het concept van de Drie Lagen van Eric Laarakker kunnen verstoringen plaatsvinden op 3 niveaus, namelijk in de persoonlijke laag (chakra’s), de energetische laag (Chi, oosterse geneeswijze) en de fysieke laag (westerse geneeswijze). Door met de Connectie-sensor langs het lichaam te bewegen zal de sensor aangeven op welke punten de energie verstoord is.

Naast het behandelen met de Connectie-sensor kunnen er frequentiemiddelen en/of supplementen ingezet worden om het lichaam weer in balans te brengen. Deze middelen worden eerst op maat uitgemeten. Dit gebeurt ook weer met behulp van de Connectie-sensor. Deze is namelijk in staat om aan te geven of het middel een positief, negatief of zelfs toxisch (giftig) effect heeft op het systeem van het (paarden)lichaam.

Voor wie?
Al werk ik zelf het meest met paarden (en steeds meer met honden) kan in principe elk zoogdier met de Connectie-sensor gemeten en/of behandeld worden. Ik zet hem met name in om niet direct zichtbare problemen (zoals een open wond) op te sporen. Denk daarbij aan verstoringen van de organen of andere interne problemen maar ook bij vage klachten van bijvoorbeeld de huid of bij allergieën.

Vage klachten vraagt misschien wel om een “vaag” middel  🙂

Vanuit holistisch oogpunt (het lichaam is één geheel, alles heeft invloed op elkaar en behoort in balans te zijn om goed te kunnen functioneren) en om een zo volledig mogelijk resultaat te behalen zet ik deze methode dan ook meestal in náást mijn hands-on behandeling. Zo wordt het paard zowel van buiten- als binnenuit behandeld.

Welke middelen worden gebruikt?
Omdat ik hier persoonlijk de beste ervaring mee heb werk ik met name met de supplementen van Phytonics en Puur en uiteraard de frequentiemiddelen van Den Hoek. Daarnaast kan elk ander supplement van overige merken uitgetest worden alsook elke type voer.
Elk paard is anders en waar de één positief op reageert kan het voor de ander juist toxisch zijn, daarom is het zo belangrijk om eerst te testen en zorg op maat te bieden. Zodoende heb ik altijd een hele verzameling aan miniatuur flesjes bij me welke direct op het paard of de hond getest kunnen worden.

Hoe verder
Tijdens het testen van de middelen worden ook de hoeveelheid en de duur uitgemeten. Afhankelijk hiervan wordt er een plan gemaakt. Meestal bestaat dit uit een vervolg/controle behandeling welke doorgaans na 4 tot 6 weken plaatsvindt.
Het komt regelmatig voor dat de klachten in eerst instantie verergeren. Voor mij is dat een indicatie dat ik het juiste middel heb ingezet en er iets verandert in het lichaam. uiteraard moet dit wel binnen de normaal norm vallen. Twijfelt u neem dan te allen tijde contact met mij op!

Kortom de Connectie-sensor is een veelzijdig instrument welke een mooie bijdrage kan leveren aan de gezondheid van uw paard (of hond).

holistisch paarden meten connectiesensor eric laarakker energetischIn het voorjaar van 2019 heb ik de cursus Connectie-sensor succesvol afgerond. Dit heeft letterlijk een nieuwe dimensie (namelijk op frequentie niveau) aan mijn behandelingen gegeven en inmiddels kan ik mij een behandeling zonder Connectie-sensor nauwelijks meer voorstellen.

De Connectie-sensor is ontwikkeld door Eric Laarakker, Holistisch Dierenarts.