post

Alles is energie!

holistisch paarden meten connectiesensor eric laarakker energetischIn het voorjaar van 2019 heb ik de cursus Connectie-sensor succesvol afgerond. Dit heeft letterlijk een nieuwe dimensie (namelijk op frequentie niveau) aan mijn behandelingen gegeven en inmiddels kan ik mij een behandeling zonder Connectie-sensor nauwelijks meer voorstellen.

De Connectie-sensor is ontwikkeld door Eric Laarakker, Holistisch Dierenarts.

CONNECTIE-SENSOR

Alles op deze aarde bestaat uit energie en staat in verbinding met de magnetische elementen van de noord- en zuidpool en de invloed van ons zonnestelsel.
Elke vorm van energie heeft een bepaalde frequentie. Net als dat elk radiostation een eigen frequentie heeft, hebben ook elk orgaan en elke ziekte zijn eigen frequentie. Iedereen weet wel dat als de radio niet helemaal goed afgesteld staat je een verstoring in het geluid zal waarnemen. Dit kan bij het lichaam net zo zijn. Als een orgaan niet 100% functioneert of ziek is raakt de frequentie verstoord en ontstaat er een stoorzender in het lichaam.

ALLES IS ENERGIE – Albert Einstein

Met de Connectie-sensor ben ik in staat deze verstoorde frequenties en eventuele blokkades op de sporen en te behandelen. Naar het concept van de Drie Lagen van Eric Laarakker kunnen verstoringen plaatsvinden op 3 niveaus, namelijk in de persoonlijke laag (chakra’s), de energetische laag (Chi, oosterse geneeswijze) en de fysieke laag (westerse geneeswijze). Door met de Connectie-sensor langs het lichaam te bewegen zal de sensor aangeven op welke punten de energie verstoord is.

Naast het behandelen met de Connectie-sensor kunnen er frequentiemiddelen en/of supplementen ingezet worden om het lichaam weer in balans te brengen. Deze middelen worden eerst op maat uitgemeten. Dit gebeurt ook weer met behulp van de Connectie-sensor. Deze is namelijk in staat om aan te geven of het middel een positief, negatief of zelfs toxisch (giftig) effect heeft op het systeem van het (paarden)lichaam.

Voor wie?
Al werk ik zelf het meest met paarden (en soms met honden) kan in principe elk zoogdier met de Connectie-sensor gemeten en/of behandeld worden. Ik zet hem met name in om niet direct zichtbare problemen (zoals een open wond) op te sporen. Denk daarbij aan verstoringen van de organen of andere interne problemen maar ook bij vage klachten van bijvoorbeeld de huid of bij allergieën.

Vage klachten vraagt misschien wel om een “vaag” middel  🙂

Vanuit holistisch oogpunt (het lichaam is één geheel, alles heeft invloed op elkaar en behoort in balans te zijn om goed te kunnen functioneren) en om een zo volledig mogelijk resultaat te behalen zet ik deze methode dan ook meestal in náást mijn hands-on behandeling. Zo wordt het paard zowel van buiten- als binnenuit behandeld.

Welke middelen worden gebruikt?
Omdat ik hier persoonlijk de beste ervaring mee heb werk ik met name met de supplementen van Phytonics en Puur en uiteraard de frequentiemiddelen van Den Hoek. Daarnaast kan elk ander supplement van overige merken uitgetest worden alsook elke type voer.
Elk paard is anders en waar de één positief op reageert kan het voor de ander juist toxisch zijn, daarom is het zo belangrijk om eerst te testen en zorg op maat te bieden. Zodoende heb ik altijd een hele verzameling aan miniatuur flesjes bij me welke direct op het paard of de hond getest kunnen worden.

Hoe verder
Tijdens het testen van de middelen worden ook de hoeveelheid en de duur uitgemeten. Afhankelijk hiervan wordt er een plan gemaakt. Meestal bestaat dit uit een vervolg/controle behandeling welke doorgaans na 4 tot 6 weken plaatsvindt.
Het komt regelmatig voor dat de klachten in eerst instantie verergeren. Voor mij is dat een indicatie dat ik het juiste middel heb ingezet en er iets verandert in het lichaam. uiteraard moet dit wel binnen de normaal norm vallen. Twijfelt u neem dan te allen tijde contact met mij op!

Kortom de Connectie-sensor is een veelzijdig instrument welke een mooie bijdrage kan leveren aan de gezondheid van uw paard (of hond).

Corona Protocol


Corona Protocol

Heeft u binnenkort een afspraak neem dan aub onderstaande maatregelen in acht.

 • De 1,5 meter maatregel blijft te allen tijde van kracht!
 • De staleigenaar dient goedkeuring te hebben gegeven en/of op de hoogte te zijn van mijn komst.
 • Om het contactmoment zo kort mogelijk te houden zal het intakegesprek met nieuwe klanten telefonisch verlopen.
 • Het paard moet zelfstandig vast kunnen staan, of los in een kleine wei of paddock.
 • Er moet voldoende ruimte om het paard heen zijn om deze te kunnen behandelen.
 • Er mag maximaal 1 persoon aanwezig zijn tijdens de behandeling (het is dan ook de verantwoordelijkheid van deze persoon om eventuele ‘pottenkijkers’ weg te sturen).
 • Ik zal zelf zo min mogelijk andere objecten aanraken (zoals staldeuren, hekken etc).
 • Ik neem zelf ook de nodige hygiënemaatregelen in acht. Zo heb ik diverse ontsmettingsmiddelen bij me en was ik regelmatig mijn handen.
 • Ik gebruik zoveel mogelijk mijn eigen halstertouw zodat ik uw materiaal zo min mogelijk hoef aan te raken.
 • Betaling vindt zoveel mogelijk plaats per Tikkie of factuur.
 • Indien u zich niet fit voelt en/of Corona (achtige) klachten heeft of herstellende hiervan bent of er in uw directe omgeving andere mensen ziek zijn bent u verplicht dit te melden en de afspraak (kosteloos) af te zeggen (ook als ik al op uw locatie ben).
 • Indien ik de situatie niet ‘veilig’ acht, heb ik het recht om de behandeling te staken of geheel niet door te laten gaan.

Alle gebruikelijke afspraken blijven onveranderd van kracht  >> Lees hier welke dat zijn

post

Beste schoudertjevoor

Klik op de foto om hem te vergroten.
Scheefstand borstbeen (Sternum)

Deze week weer een interessante case gezien. Dit paard had met name moeite met de schoudervoor oefeningen en de zadelmaker gaf aan dat de rug wat gevoelig was.

Tijdens het monsteren viel mij direct al een scheefheid in de schouders op. Nader onderzoek bracht mij o.a. bij de scheefstand van het borstbeen (Sternum).
Aangezien de voorste ribben vast zitten aan het borstbeen en er tevens een directe verbinding is met het tongbeen (Hyoid), heeft deze scheefstand ook zijn weerslag op de gehele wervelkolom (en daarmee ook op de organen), wat tevens de gevoeligheid in zijn rug verklaard.

Na behandelen van het gehele paard dmv verschillende osteopathische technieken zag je al direct een grote verandering.

post

CAT goedgekeurd!


CAT Jaar Licentie 2019 Erkend Alternatief Therapeut

Vandaag officieel toegelaten tot het CAT collectief. Dat wil zeggen:
– Dat ik een erkend alternatief therapeut ben
– Dat ik sta ingeschreven bij een multidisciplinaire beroepsorganisatie CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten)
– Dat ik volledig voldoe aan de Wkkgz (Geschilleninstantie van het Ministerie van VWS)
– Dat ik een CAT therapeut level 4 ben

Dit houdt tevens in dat ik ben aangesloten bij het GAT.
Dit betekend dat ik aan de wet voldoe en dat klanten een klacht in kunnen dienen bij GAT mochten zij een klacht hebben.

Do’s & Dont’s rondom de behandeling


Handig om te weten

Afhankelijk van welke behandeling er gegeven wordt duurt deze minimaal 1,5 tot 2 uur.
Het paard mag binnen een week voor of na de behandeling NIET geënt zijn of worden. Houdt er verder ook rekening mee dat het paard de eerste 3 (tot 7) dagen na de behandeling rust moet (wel aan de hand wandelen, molen, weide en/of paddock) en in de week na de behandeling beter niet zwaar kan trainen (dus niet op les of wedstrijd). Ook is het raadzaam om binnen deze dagen geen hoefsmid in te plannen.
Mocht het paard binnenkort naar de tandarts moeten dan is het raadzaam om onze afspraak pas daarna te plannen.

Verder dient het paard schoon en droog en ‘koud’ van stal of wei aangeboden te worden.

Graag tot ziens!

Algemene voorwaarden


1. Aansprakelijkheid
A – Massage Equus is niet aansprakelijk voor enige schade, vervolgschade, of schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door gedragingen van het paard tijdens of na de behandeling.
Massage Equus is tevens op geen enkele wijze aansprakelijk voor blessures of andere problematiek die zich voordoet tijdens of na een behandeling, aangezien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit onmogelijk het gevolg kan zijn van de behandeling.
B – Schade door het aangeboden dier toegebracht aan de therapeut dan wel aan diens eigendommen, direct voor, tijdens of direct na de behandeling, worden in rekening van de eigenaar van het ter behandeling aangeboden dier gebracht.

2. Afspraken rondom de behandeling
A – De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een veilige en rustige werkplek ten behoeve van de behandeling.
B – Het paard dient droog, schoon en ‘koud’ aangeboden te worden.
C – Het paard mag niet binnen een week voor en na de behandeling geënt en/of ontwormt zijn of worden.
D – Indien het paard een gebitsverzorging nodig heeft is het raadzaam deze minimaal 1 week vóór de behandeling in te plannen.
Indien de opdrachtgever niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, waardoor Massage Equus niet in staat is de afspraak of behandeling na te komen of uit te voeren, zal het volledige tarief in rekening worden gebracht.

3. Nazorg
De opdrachtgever zal mondeling worden geïnformeerd over de benodigde nazorg en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Betreffende informatie is tevens beschikbaar op navraag. Doorgaans zal het paard 3-5 dagen op rust moeten, dwz aan de hand wandelen, paddock, molen en/of weide. Maar niet onder de man of aan de longe.

4. Garantie
Massage Equus garandeert dat de verrichte werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd, maar kan niet garanderen dat een beoogd resultaat zal worden bereikt. De betalingsverplichting van de opdrachtgever zal derhalve blijven bestaan.

5. Betaling
Betaling dient, direct na afloop van de behandeling, contant te worden voldaan, dan wel elektronisch binnen 30 dagen tenzij vooraf anders overeengekomen.

6. Zekerheid
Massage Equus behoudt zich het recht voor om, indien het betalingsgedrag van de wederpartij daartoe naar het oordeel van Massage Equus aanleiding geeft, van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.

7. Annulering
Bij annulering minder dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip, of bij het niet doorgaan van de afspraak zonder annulering, wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

8. Overmacht
Massage Equus is niet aansprakelijk voor situaties die het gevolg zijn van overmacht. Onder overmacht wordt hier verstaan een tekortkoming in het nakomen van de afspraak of de uitvoering van de behandeling die Massage Equus niet kan worden toegerekend.

9. Arts
Massage Equus zal nooit een arts vervangen en zal in bepaalde gevallen dan ook adviseren deze te raadplegen.