Corona Protocol


Corona Protocol

Heeft u binnenkort een afspraak neem dan aub onderstaande maatregelen in acht.

 • De 1,5 meter maatregel blijft te allen tijde van kracht!
 • De staleigenaar dient goedkeuring te hebben gegeven en/of op de hoogte te zijn van mijn komst.
 • Om het contactmoment zo kort mogelijk te houden zal het intakegesprek met nieuwe klanten telefonisch verlopen.
 • Het paard moet zelfstandig vast kunnen staan, of los in een kleine wei of paddock.
 • Er moet voldoende ruimte om het paard heen zijn om deze te kunnen behandelen.
 • Er mag maximaal 1 persoon aanwezig zijn tijdens de behandeling (het is dan ook de verantwoordelijkheid van deze persoon om eventuele ‘pottenkijkers’ weg te sturen).
 • Ik zal zelf zo min mogelijk andere objecten aanraken (zoals staldeuren, hekken etc).
 • Ik neem zelf ook de nodige hygiënemaatregelen in acht. Zo heb ik diverse ontsmettingsmiddelen bij me en was ik regelmatig mijn handen.
 • Ik gebruik zoveel mogelijk mijn eigen halstertouw zodat ik uw materiaal zo min mogelijk hoef aan te raken.
 • Betaling vindt zoveel mogelijk plaats per Tikkie of factuur.
 • Indien u zich niet fit voelt en/of Corona (achtige) klachten heeft of herstellende hiervan bent of er in uw directe omgeving andere mensen ziek zijn bent u verplicht dit te melden en de afspraak (kosteloos) af te zeggen (ook als ik al op uw locatie ben).
 • Indien ik de situatie niet ‘veilig’ acht, heb ik het recht om de behandeling te staken of geheel niet door te laten gaan.

Alle gebruikelijke afspraken blijven onveranderd van kracht  >> Lees hier welke dat zijn

post

Beste schoudertje voor

Klik op de foto om hem te vergroten.
Scheefstand borstbeen (Sternum)

Deze week weer een interessante case gezien. Dit paard had met name moeite met de schoudervoor oefeningen en de zadelmaker gaf aan dat de rug wat gevoelig was.

Tijdens het monsteren viel mij direct al een scheefheid in de schouders op. Nader onderzoek bracht mij o.a. bij de scheefstand van het borstbeen (Sternum).
Aangezien de voorste ribben vast zitten aan het borstbeen en er tevens een directe verbinding is met het tongbeen (Hyoid), heeft deze scheefstand ook zijn weerslag op de gehele wervelkolom (en daarmee ook op de organen), wat tevens de gevoeligheid in zijn rug verklaard.

Na behandelen van het gehele paard dmv verschillende osteopathische technieken zag je al direct een grote verandering.

post

CAT goedgekeurd!


CAT Jaar Licentie 2019 Erkend Alternatief Therapeut

Vandaag officieel toegelaten tot het CAT collectief. Dat wil zeggen:
– Dat ik een erkend alternatief therapeut ben
– Dat ik sta ingeschreven bij een multidisciplinaire beroepsorganisatie CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten)
– Dat ik volledig voldoe aan de Wkkgz (Geschilleninstantie van het Ministerie van VWS)
– Dat ik een CAT therapeut level 4 ben

Dit houdt tevens in dat ik ben aangesloten bij het GAT.
Dit betekend dat ik aan de wet voldoe en dat klanten een klacht in kunnen dienen bij GAT mochten zij een klacht hebben.

Do’s & Dont’s rondom de behandeling


Handig om te weten

Afhankelijk van welke behandeling er gegeven wordt duurt deze minimaal 1,5 tot 2 uur.
Het paard mag binnen een week voor of na de behandeling NIET geënt zijn of worden. Houdt er verder ook rekening mee dat het paard de eerste 3 (tot 7) dagen na de behandeling rust moet (wel aan de hand wandelen, molen, weide en/of paddock) en in de week na de behandeling beter niet zwaar kan trainen (dus niet op les of wedstrijd). Ook is het raadzaam om binnen deze dagen geen hoefsmid in te plannen.
Mocht het paard binnenkort naar de tandarts moeten dan is het raadzaam om onze afspraak pas daarna te plannen.

Verder dient het paard schoon en droog en ‘koud’ van stal of wei aangeboden te worden.

Graag tot ziens!

Algemene voorwaarden


1. Aansprakelijkheid
A – Massage Equus is niet aansprakelijk voor enige schade, vervolgschade, of schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door gedragingen van het paard tijdens of na de behandeling.
Massage Equus is tevens op geen enkele wijze aansprakelijk voor blessures of andere problematiek die zich voordoet tijdens of na een behandeling, aangezien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit onmogelijk het gevolg kan zijn van de behandeling.
B – Schade door het aangeboden dier toegebracht aan de therapeut dan wel aan diens eigendommen, direct voor, tijdens of direct na de behandeling, worden in rekening van de eigenaar van het ter behandeling aangeboden dier gebracht.

2. Afspraken rondom de behandeling
A – De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een veilige en rustige werkplek ten behoeve van de behandeling.
B – Het paard dient droog, schoon en ‘koud’ aangeboden te worden.
C – Het paard mag niet binnen een week voor en na de behandeling geënt en/of ontwormt zijn of worden.
D – Indien het paard een gebitsverzorging nodig heeft is het raadzaam deze minimaal 1 week vóór de behandeling in te plannen.
Indien de opdrachtgever niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, waardoor Massage Equus niet in staat is de afspraak of behandeling na te komen of uit te voeren, zal het volledige tarief in rekening worden gebracht.

3. Nazorg
De opdrachtgever zal mondeling worden geïnformeerd over de benodigde nazorg en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Betreffende informatie is tevens beschikbaar op navraag. Doorgaans zal het paard 3-5 dagen op rust moeten, dwz aan de hand wandelen, paddock, molen en/of weide. Maar niet onder de man of aan de longe.

4. Garantie
Massage Equus garandeert dat de verrichte werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd, maar kan niet garanderen dat een beoogd resultaat zal worden bereikt. De betalingsverplichting van de opdrachtgever zal derhalve blijven bestaan.

5. Betaling
Betaling dient, direct na afloop van de behandeling, contant te worden voldaan, dan wel elektronisch binnen 30 dagen tenzij vooraf anders overeengekomen.

6. Zekerheid
Massage Equus behoudt zich het recht voor om, indien het betalingsgedrag van de wederpartij daartoe naar het oordeel van Massage Equus aanleiding geeft, van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.

7. Annulering
Bij annulering minder dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip, of bij het niet doorgaan van de afspraak zonder annulering, wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

8. Overmacht
Massage Equus is niet aansprakelijk voor situaties die het gevolg zijn van overmacht. Onder overmacht wordt hier verstaan een tekortkoming in het nakomen van de afspraak of de uitvoering van de behandeling die Massage Equus niet kan worden toegerekend.

9. Arts
Massage Equus zal nooit een arts vervangen en zal in bepaalde gevallen dan ook adviseren deze te raadplegen.